För operativa enheter

VOP en länk mellan den operativa enheten och allmäna hälsovården

Vop tar vid när era patienter går vidare i livet

Vi vet idag att ca 20-25 % av de personer som genomgår en obesitaskirurgi kommer att stöta på problem med ny viktuppgång, fortsatt sötsug och känsloätande eller att de faller tillbaka till ett gammalt ätbeteende och osunda levnadsvanor. Orsakerna bakom dessa återfall är högst personliga och varierande och kan uppstå när som i livet och upp till många år efter operationen.

Vop  ger ett fortsatt professionellt stöd flera år efter ingreppet

VOP inriktar sin aktivitet på att hjälpa de personer som stöter på problem senare i livet. När detta sker ser vi hur gamla tankemönster gör sig påminda och det är inte ovanligt att ge upp inför ännu ett misslyckande. Vårt arbete fokuserar på att vägleda dessa personer framåt så att de kan återanknyta till de kostregler och levnadssätt som förespråkas efter en överviktskirurgi.

Vop metoden, vägen tillbaka till livet som överviktsopererad

På VOP använder vi oss av en egen utarbetad förändringsmetod, VOP metoden. Genom att bli aktivt deltagande i den egna förändringsprocessen kan personen sätta en punkt på sin gamla vikt- och bantningshistoria och sedan bygga upp nya sunda vanor som förstärker effekten av överviktoperationen.
Metodens styrka är att arbeta med relation till mat och ätande ur ett bredare perspektiv där vi tar hänsyn till all faktorer som samverkar i vardagens livspussel.

VOP tar vid där ni avslutar

VOP arbetar idag med patienter från hela landet, oberoende operationsmetod, när och var ingreppet har skett. VOPs syfte är att täcka ett nytt behov på marknaden som ett komplement till er verksamhet och den aktuella vården och vi erbjuder ett fortsatt professionellt stöd till överviktsopererade patienter genom olika verktyg.

  • Personliga program enskilt eller i grupp baserad på VOP- metoden
  • Digitala verktyg i mobilen finns idag och en digital kursportal är under uppbyggnad och lanseras under 2017
  • IRL mottagning i Centrala Stockholm eller per Skype för boende ute i landet

Kan VOP bli ett komplement till er verksamhet?

VOP värnar om att kunden ska få tillbaka känslan för att lyckas genom att uppnå realistiskt och tillfredställande hälsomål, hur krokig vägen dit än må vara. Känns detta viktigt även för er och er verksamhet? Då är jag säker på att vi kan hjälpa varandra i det arbetet.

Vill ni veta mer om hur det kan gå till?
Kontakta oss så berättar vi mer!

Gå gärna in och botanisera på vår hemsida!

Ladda ner vår infofolder (PDF) För mer information kontakta oss här!

Tina Gloaguen
grundare av VOP viktopererad.se

Mer information

Dietist, kost- och hälsoinspiratör sedan 1991 specialitet ”Övervikt”.

Har arbetat med överviktproblematik i över 25 år och mer specifikt med överviktskirurgi sedan 2007. Utvecklar VOP viktopererad 2011, ett privat center med inriktning långsiktiga och hållbara förändring efter en överviktskirurgi för bättre hälsa och välmående. Läs mer om Tina här
Direktkontakt: 070-492 39 89

Kontakt per e-mail

 


Anmälan till professionellt  VOP Nyhetsbrev

VOP nyhetsbrev för professionella