Mottagning IRL eller Skype

IRL-möten på mottagning eller per Skype

Hos oss får du:

  • Professionellt stöd för dina nya behov
  • Effektiva verktyg som gör skillnad
  • Unika metoder för hållbara förändringar
  • Nytt perspektiv på mat och sunda levnadsvanor

Individuella program med personligt upplägg för ditt behov

  • Möte på VOP-center Stockholm
  • Hemma hos dig genom Skypekontakt

Digitala verktyg som komplement

  • Kurser och program online
  • Back on Track program

Vad är ditt problem?
Kontakta oss och berätta din historia!
Vi informerar om hur du kan gå vidare på rätt sätt.

 


Här finns vi

Vi befinner oss på Skånegatan 97, Södermalm i centrala Stockholm.
Där vi har vår mottagning men även våra kurser, föreläsningar och workshops.

Välkommen!

För personligt möte boka tid
Telefon: 070-492 39 89

Boka tid här!

Konsultationer på VOP:s center i centrala Stockholm eller per skype/telefon för boende i övriga delar i Sverige.