VOP-metoden för varaktig förändring

VOP-metoden

Ändra beteende och fokusera rätt för en hållbar förändring

VOP-metoden är ett nytt arbetssätt med inspiration från matlandet Frankrike. Här arbetar vi med förändringar ur ett bredare perspektiv och tar hänsyn till alla viktiga faktorer som påverkar ditt liv, då inte bara mat, vikt och levnadsvanor men även hur dina tankar och känslor styr ditt beteende och hur din omgivning påverkar dig.

Metoden hjälper dig att få en bättre förståelse för vad som en dag har lett dig till din övervikt och hur du kan sätta punkt på din gamla vikthistoria så att du inte för den med dig in i ditt nya liv som överviktsopererad.

Tillsammans bygger vi upp din personlig handlingsplan baserat på dina förutsättningar och med konkreta verktyg, inspiration och professionell ledsagning leder vi dig fram till dina mål. En spännande upptäcktsresa med dig själv som copilot!

VOP-metoden hjälper dig att:

  • förstå varför du har går upp i vikt eller äter fel
  • välja rätt och äta rätt sak vid rätt tidpunkt
  • anpassa dina nya matvanor till att bli hållbara i din vardag
  • hantera stress och hitta en livsbalans som får dig att må bra
  • rensa ur gamla bantningstänk och efterhängsna ovanor
  • konsten att njuta av mat utan att få dåligt samvete

VOP-metoden ger dig inte bara de rätta verktygen men även bruksanvisningen för att  lyckas!

Alla våra program och digitala stödverktyg baserar sig på VOP-metodens program

 

Jag vill boka tid för ett möte

Konsultationer på VOP:s center i centrala Stockholm
eller per skype/telefon för boende i övriga delar i Sverige.

Bestäm hur mycket tid du vill ge dig!

Vi ger dig den professionella vägledningen du behöver.
Timkort : 3 tim, 5 tim eller 10 tim?

Läs mer om priser här!


Se också:

VOP med KRM-metoden
”Känslor i Relation till Mat”  

En unik kombination av två metoder för att hantera känslomässiga blockeringar som styr ätandet på fel väg och hindrar en effektiv förändring. Ett extra verktyg för att lyckas!

  • VOP-metoden för varaktiga förändringar efter en överviktsoperation
  • EFT – Emotional Freedom Technique för att släppa taget om stress och negativa känslor  som hindrar en förändring
KRM-metodens hemsida Läs mer VOP med KRM-metoden