Back on track

Få tillbaka energin och formen igen!

Du behöver ha rätt fokus, rätt tänk och de rätta verktygen

VOP ger dig allt detta!

Känner du igen dig?

  • Du börjar slarva med vad du äter
  • Du hinner inte äta och hopper över måltider
  • Du undviker att ställa dig på vågen
  • Du småäter och känner av sötsug igen
  • Du hantera stress i vardagen genom att äta

Då passar VOPs hälsoprogram för dig!

Programmet hjälper dig att komma ifrån mat- och hälsostress så du kan återta kontrollen över ditt ätande, få mer energi i kroppen och stabilisera din trivselvikt. Vi behöver alla inspiration men även redskap och en utförlig beskrivning på hur du gör. Här får du allt detta och personlig vägledning till dina mål som överviktsopererad!

Tillsammans sätter vi oss in i vilka underliggande faktorer som påverkar och styr ditt ätande och avprogrammerar dina ovanor så du slipper trilla tillbaka till ruta ett igen. Det handlar om att göra andra matval, justera dina levnadsvanor och att tänka nytt och annorlunda.

Förändring i 3 enkla steg

Du sätter dina mål och jag anpassar programmet till dina förutsättningar. Här arbetar vi inte bara med ett specifikt problem utan vi tar hänsyn till din livssituation i sin helhet eftersom allt hänger ihop.

En överviktsoperation leder automatiskt till förändring och nya vanor. Tillsammans söker vi efter lösningar som passar dig bäst och som fungerar i din vardag. Stegvis får du tillbaka kontrollen på maten och ditt ätande enligt den enkla principen; ta bort, lägga till eller byta ut.

Back on Track är ett effektivt verktyg som förstärker effekten av din operation

VOP timkort,
En flexibel lösning för dig

Eftersom ditt program läggs upp efter dina personliga behov och förutsättningar så erbjuder vi en flexibel lösning med timkort. En tidsuppskattning för ditt personliga program görs vid första möte.

Våra timkort

  • 90 min, 3 eller 6 tim
  • giltighetstid 6 månader
  • degressiv timkostnad
  • Konsultationer 30 eller 45 min

Mer om priser hittar du här

Så här fungerar min digitala mottagning

VOP mottagning online med Zoom
Skype eller Telefon


Anmäl dig till VOPs Back on Track här!

Låt maten bli en glädje i livet,
inte en fiende!

Tina Gloaguen
Kost- och hälsopedagog
Mat och ätbeteende