Flytperiod innan operation

VLCD-diet inför din  överviktsoperation

Kraftig övervikt och fetma innebär ökad risk för förstorad lever som kan försvåra det kirurgiska ingreppet. Rekommendationerna är därför att genomgå en ”flytperiod” med VLCD-diet innan operation. Tiden för en flytperiod variera beroende på BMI och kan vara mellan 2 till 4 veckor.

På VOP kan du få hjälp med att genomföra en VLCD-diet under trygg vägledning och med olika verktyg:

Läs mer om VLCD-diet och dess fysiologiska effekter

VOP:s Handbok med råd om hur du bäst förbereder dig innan operation.

Läs mer och beställ boken här!

Skandiform franska proteinprodukter unikt för VOP
Läs mer om Skandiform

Skandiforms proteinmåltider

Beställning

Beställning av Skandiforms produkter bör ske minst 10 dagar innan start av VLCD-diet för att garantera leverans i tid.

Beställ på Skandiets webshop

För mer information
kontakta oss!