Tina Gloaguen

Bli vän med din kropp så hänger vikten med!

Övervikt är en komplex historia präglad av känslor, händelser och mat. Många personliga upplevelser som säkert har satt sina spår i din livshistoria och som behöver omhändertas så att du kan nå fram till din trivselvikt och för att må bra. Att göra hållbara förändringar tar dig från bantningsvärlden till ett liv där mat och vikt blir en naturlig del i livet utan stress, ångest eller dåligt samvete.

Att överviktsoperera är ett steg på vägen!

Men en överviktsoperation medför många förändringar inte bara fysiskt utan även mentalt och känslomässigt. Dina nya behov av mat och fasta rutiner behöver få en central plats i ditt liv och ska även fungera med din vardag och anpassas till din omgivning. Ett livspussel med många bitar som ibland tar tid att lägga på plats.

Jag ger dig effektiva verktyg och stöd!

Din vikthistoria är unik och lösningarna på de problem du har idag grundar sig just i din historia. På VOP hjälper jag dig med att hitta vilka de är och vägleder dig steg för steg dig så att kan bygga upp en livsstil som för dig till din trivselvikt, hälsa och välmående.

Mer om VOPs mottagning online här!

VOP mottagning online!

VOP institutet online ger svar på frågor och praktiska verktyg!

VOPs interaktiva kurser och program hjälper dig på förändringens krokiga väg och där du kan hitta lösningarna på olika problem som kan uppstå med tiden. Ett lätt sätt att lära som inspirerar till förändring samtidigt som jag förklarar för dig hur du gör.

Mer om VOP Institutets onlinekurser här!

VOP institutet onlinekurser!

Lite mer om mig

Svensk mikrobiolog och senare dietistutbildning i Frankrike med inriktning friskvård och överviktsproblematik i samarbete med läkare inom privata vården. Efter 28 år i Frankrike öppnar jag en hälsomottagning i Sverige år 2000 och specialiserar mig inom överviktskirurgi några år därefter.

Inser utmaningarna efter en överviktsoperation och bristen på en effektiv eftervård och utvecklar därför VOP viktopererad.se och senare VOP institutet online, VOPs kunskapsplattform för att täcka detta behov.

Min långa erfarenhet av den franska matkulturen har naturligtvis präglat mitt sätt att arbeta med kost, viktfrågor och ätbeteende. Mitt fokus är att lära ut hur du kan leva hälsosamt och återfå matglädjen efter en överviktsoperation.

Jag hjälpa dig att bättre förstå problemen bakom dina viktproblem, lär dig hur du bygger upp en hälsosammare relation till mat och vägleder dig till dina hälsomål.

Övervikt är ett komplext problem där man behöver ta hand om alla delar som påverkar ditt ätande och därför har jag byggt upp en KBT-inriktad arbetsmetod, VOP- metoden, som är basen i mitt arbete idag.

Tina Gloaguen
Kost & hälsopedagog- Mat & ätbeteende
Grundare till VOP viktopererad.se
VOP institutet