Tina Gloaguen

Bli vän med din kropp så hänger vikten med!

Övervikt är en komplex historia präglad av känslor, händelser och mat. Många personliga upplevelser som säkert har satt sina spår i din livshistoria och som behöver omhändertas så att du kan nå fram till din trivselvikt och för att må bra. Att göra hållbara förändringar tar dig från bantningsvärlden till ett liv där mat och vikt blir en naturlig del i livet utan stress, ångest eller dåligt samvete.

Att överviktsoperera dig är ett steg på vägen!

Men en överviktsoperation medför många förändringar inte bara fysiskt utan även mentalt och känslomässigt. Dina nya behov av mat och fasta rutiner behöver få en central plats i ditt liv och ska även fungera med din vardag och anpassas till din omgivning. Ett livspussel med många bitar som ibland tar tid att lägga på plats.

VOP ger dig effektiva verktyg och stöd som hjälper dig på vägen!

Din vikthistoria är unik och lösningarna på de problem du har idag grundar sig just i den historien. På VOP hjälper vi dig med att hitta var och hur du ska kunna plocka fram dem så att du kan bygga upp en helt ny livsstil som leder dig till din trivselvikt, hälsa och välmående.

Tina Gloaguen

Kontakt med Tina

Min bakgrund

Kost- och hälsopedagog inom mat- och ätbeteende
Grundare till VOP viktopererad.se

Dietistutbildning i Frankrike med inriktning friskvård och överviktsproblematik i samarbete med läkare inom privata vården. Har arbetat med överviktproblematik i över 25 år, i Sverige sedan 2000, och specifikt med överviktskirurgi sedan 2007.

Utvecklar VOP viktopererad 2011, ett privat center med inriktning långsiktig och hållbar förändring efter en överviktskirurgi för bättre hälsa och välmående.

Läs mer på: www.tinagloaguen.se