VOP Biblioteket

”Ett liv med Sleeve och Gastric Bypass”

En Handbok av Therese Goding leg. dietist som stöd på din resa både inför och efter din viktoperation. Här hittar du allt som berör din operation, kosten, livet som viktopererad och inspiration till fysisk aktivitet.
Finns att köpa i nätbokhandeln…

”POP-postoperativa portioner”

En Receptbok av Therese Goding leg. dietist som inspirerar med många goda recept för en hälsosam kost inte bara för dig som är viktopererad men för alla som få lite mer inspiration och äta mer hälsosamt!
Finns att köpa i nätbokhandeln…

”Handbok gör din flytperiod”

En bok som förbereda dig inför din viktsoperation. Allt från hur du gör en VLCD-diet, grönsaker med recept, måltidsscheman, praktisk inköpslista, till smarta tips när det strular till sig. Gratis att ladda ner!
Ladda ner här!

Praktisk information & Bra länkar

Information som du kan ha nytta av!

Hälsa oberoende storlek
Patientförening där du kan hämta information om lokala föreningar och stödgrupper och mycket mer.
 https://www.hobs.se/

 

Dietisternas Riksförbund
Information och dokument att ladda ner kring kostbehandling inför en bariatrisk kirurgi
https://drf.nu/bariatrisk-kirurgi-material/

 

Livsmedelsverkets databas
Sök av näringsvärde på livsmedel och maträtter
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/livsmedelsdatabasen/omlivsmedelsdatabasen

 

Riktlinjer & Register

Forskning, studier och statistik

FHI – Statens folkhälsoinstitut
Nationellt kunskapscenter med mål att stödja, införa metoder och verktyg i förebyggande och hälsofrämjande syfte.
www.folkhalsomyndigheten.se

Fysisk aktivitet på recept
www.fyss.se

 

Nordiska Riktlinjer
Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med vitaminer/mineraler samt uppföljning efter obesitaskirurgi.
https://sfok.se/wp-content/uploads/2013/10/Nordiska-riktlinjer-obesitaskirurgi-april2017.pdf

 

SOReg – Skandinaviskt kvalitetsregister för obesitaskirurgi.
Alla opererande enheter rapporterar till SOReg, som därigenom har en mycket hög täckningsgrad.
https://www.ucr.uu.se/soreg/


Riktlinjer för viktoperationer

Här får du veta allt om de riktlinjer som gäller för Sverige samt hur lång väntetid du kan behöva räkna med.
www.sfoak.se/riktlinjerrapporter

 

Vägledning inom vården

Egen remiss och vårdprogram

Väntetider för viktoperationer
Här kan du gå in och se hur lång väntetid som beräknas för en viktoperation i det län du bor och annan praktisk vårdinformation.
www.vantetider.se
www.vardguiden.se

 

Egen remiss
Om du vill viktoperera dig så kan du gå genom din läkare eller gör en egen ansökan. På den här hemsidan finner du all information om vad en egenremiss ska innehålla.
www.viss.nu