Fhv – Vårdföretag

Att bemöta överviktsopererade personer i vården

VOP som extra stöd vid ert möte

Tjugo procent av de som genomgår en obesitaskirurgi stöter på problem på sikt efter operationen. Oftast handlar det om ny viktuppgång, problem med känsloätande eller återfall till gammalt ätbeteende och osunda kostvanor.

Vid avslutad uppföljningen från den operativa enheten så hänvisas denna målgrupp automatiskt till den allmänna vården för eftervård. En viktoperation medför förändringar som leder till specifika behov fysiskt, näringsmässigt och mentalt vilket kan vara svårt att bemöta i praktiken. Detta kan medföra förvirring för båda parter.

VOP hjälper er i mötet med viktsopererade personer

VOPs inriktning är att ge professionell vägledning vid olika problem som uppstår efter en kirurgi. Ett professionellt stöd i form olika verktyg online som vägledande program, inspirerande kurser med olika teman och Back-on Track program.

Övervikt och obesitet är ett komplext problem som inte bara handlar om maten utan där man behöver arbeta med personens levnadssituation i sin helhet. Som stöd har jag därför byggt upp en KBT- inriktad arbetsmetod, VOP-metoden som utgör basen i alla mina program och kurser online.

VOP Institutet online ger svar på frågor, effektiva verktyg och personlig vägledning

VOPs interaktiva kurser och program fokuserar på problemlösningar och inspirerar till förändring. Ett lätt sätt att lära som vägleder genom förändringsprocessen med hjälp av videos, inspirerande övningar och smarta tips och råd.

Ett upplägg anpassat till den viktsopererade personens förutsättningar och specifika behov. Att vara aktivt deltagande i sitt eget förändringsarbete ökar motivationen och självförtroendet, två viktiga faktorer för att uppnå en hållbar beteendeförändring.

VOP institutet online, ett extra stöd för era patienter

Min motivationen är att vägleda viktsopererade personer att lyckas och att uppnå realistiska och tillfredställande hälsomål hur krokig vägen dit än må vara. Känns det viktigt för er verksamhet att kunna erbjuda en kompletterande professionell support till era patienter, då är jag säker på att vi kan hjälpa varandra i det arbetet.

Kontakta mig så berättar jag hur?

Tina Gloaguen

Kost & hälsopedagog – Kost & ätbeteende
VOP viktopererad.se
VOP Institutet

Tina Gloaguen

Kost & hälsopedagog- Mat & ätbeteende
Grundare till VOP viktopererad.se
VOP institutet


Min Bakgrund

Svensk mikrobiolog i grunden och dietistutbildning i Frankrike med inriktning friskvård och överviktsproblematik i samarbete med privata vården. Efter 28 år i Frankrike öppnar jag en hälsomottagning i Sverige år 2000.

Medverkar i uppbyggnad av klinik för obesitaskirurgi i Stockholm 2007. En spännande resa som för mig in i de överviktsopererades värld. Inser utmaningarna efter en överviktskirurgi och svårigheter med att få stöd på lång sikt och utvecklar VOP viktopererad.se och nyligen VOP institutet, VOPs kunskapsplattform online.

Fokus i mitt arbete är att hjälpa människor att bättre förstå orsakerna bakom sina viktproblem och att vägleda dem till en hälsosammare relation till mat och bättre vikthälsa. Med över 25 års erfarenhet av viktproblemens komplexitet har jag byggt upp en KBT-inriktad arbetsmetod, VOP- metoden  som är basen i mitt arbete idag.


Direktkontakt:
Mobil 070-492 39 89