Fhv – Vårdföretag

Att bemöta kunder som är överviktsopererade

VOP- ett stöd när personer efter en obesitaskirurgi slussas ut i vården.

Vi vet idag att ca 25 % av de personer som genomgår en obesitaskirurgi kommer att stöta på problem i framtiden och de har då oftast hunnit lämna den operativa enheten för den allmänna hälsovården. Att bemöta denna kundgrupp med sina specifika behov kan ibland vara svår.

Orsakerna bakom den överviktsopererade personens återfall är högst personliga och varierande och kan uppstå när som i livet och upp till många år efter operationen. Komplexa problematiker från näringsbrister, felaktiga kost- och levnadsvanor, känslomässiga ätbeteenden till beroendeproblematiker.

Vop ger ett professionellt stöd flera år efter ingreppet

VOP viktopererad är ett center som inriktar sin aktivitet på att hjälpa överviktsopererade personer senare i livet. Vårt arbete fokuserar på att vägleda denna kundgrupp upp på banan igen och att återknyta till de kostregler och levnadssätt som förespråkas efter en överviktskirurgi. Allt för att stärka effekten av operationen för en bättre hälsa och välmående.

VOP center, ett komplement till er verksamhet  

VOP arbetar idag med patienter från hela landet, oberoende val av operationsmetod, när och var ingreppet har utförts. VOPs syfte är att stödja en ny kundkategori på marknaden och att ge information och kunskap om de specifika behov som en övervikskirurgi medför genom olika program och verktyg:

  • Personliga program enskilt eller i grupp baserad på VOP- metoden
  • Digitala verktyg i mobilen finns idag och en digital kursportal är under uppbyggnad och lanseras under 2017
  • IRL mottagning i Centrala Stockholm eller per Skype för boende ute i landet

VOP värnar om att kunden ska få tillbaka känslan för att lyckas genom att uppnå realistiskt och tillfredställande hälsomål, hur krokig vägen dit än må vara. Känns detta viktigt även för er och er verksamhet? Då är jag säker på att vi kan hjälpa varandra i det arbetet.

Kontakta oss så berättar vi mer!


Välkommen till VOP!
Ett extra stöd vid behov!

Kontakta oss så  berättar vi gärna mer om hur vi arbetar för att erbjuda kunden den bästa möjliga vård och omsorg efter en överviktskirurgi.

Kontakt med VOP

Tina Gloaguen
Grundare till VOP viktopererad.se och VOP Institutet


VOP Institutet onlinekurser

VOP Institutet onlinekurser