Priser och tjänster

Timkort

Enskilt besök
Pris: 850 kr/ tim

Timkort 3 tim
Pris: 2 250 kr
Du sparar 300 kr
4 x 45 min / 6 x 30 min

Timkort 6 tim
Pris 4 300 kr
Du sparar 800 kr
8 x 45 min / 12 x 30 min

Giltighet 6 månader

VOP Mottagning online
Sker med Zoom, Skype eller telefon

Betalning
Swish, Stripe eller faktura

VOP Institutet

Onlinekurser

Stoppa ny viktuppgång
Pris: 690 kr
Längd 6 månader

Lär dig bygga nya kostvanor
Pris: 1250 kr
Längd 12 månader

Justera kosten i 5 enkla steg
Pris: 345 kr
Längd 3 månader

Skandiform

Franska näringsprodukter
för flytperiod eller annat behov

Pris: 127 kr/ask med 5 måltider
Tillkommer frakt
20 olika smaker
Läs mer om Skandiform här!

Gratis Handbok
Förberedelser inför en viktkirurgi

Läs mer här och beställ!