Priser och tjänster

VOP-metoden

Enskilt besök
Pris: 950 kr/60 min

Startbesök VOP- program
Pris: 950 kr/60 min

Mottagning:
VOP-center eller per Skype

Läs mer om:
VOP-metoden.

Timkort

Timkort 3 tim
Pris: 2 550 kr
Du sparar 300 kr
Giltigt i 6 månader

Timkort 5 tim
Pris 3 950 kr
Du sparar 800 kr
Giltigt i 6 månader

Timkort 10 tim
Pris 7 000 kr
Du sparar 2 500 kr
Giltigt i 12 månader

Uppföljning varar 60 min

 

Back on Track

6 månaders program
Pris: 1630 kr / månad

Läs mer om:
Back on Track

VOP Institutet

Gratis webbkurs
Lanseras innan sommar 2018
Läs mer här!

Lär dig att äta rätt
Få nya vanor att fungera i vardagen

Lanseras hösten 2018

Jag vill boka tid för ett möte

Konsultationer på VOP:s center i centrala Stockholm
eller per skype/telefon för boende i övriga delar i Sverige.