Priser och tjänster

VOP-metoden

Enskilt besök
Pris: 950 kr/60 min

Startbesök VOP- program
Pris: 950 kr/60 min

Mottagning:
VOP-center eller per Skype

Läs mer om:
VOP-metoden.

Timkort

Timkort 3 tim
Pris: 2 550 kr
Du sparar 300 kr
Giltigt i 6 månader

Timkort 5 tim
Pris 3 950 kr
Du sparar 800 kr
Giltigt i 6 månader

Timkort 10 tim
Pris 7 000 kr
Du sparar 2 500 kr
Giltigt i 12 månader

Uppföljning varar 60 min

 

Skandiform

Franska näringsprodukter
som verktyg vid behov

Pris: 127 kr/ask med 5 måltider
Tillkommer frakt

Läs mer om Skandiform:
Shop

VOP Institutet

Kurser och program online:

Bli en mästare på att hantera maten
Gratiskurs

Lär dig bygga nya kostvanor
Pris: 890 krför 6 månader

VOP Institutets kurser

Jag vill boka tid för ett möte

Konsultationer på VOP:s center i centrala Stockholm
eller per skype/telefon för boende i övriga delar i Sverige.