VOP bloggen

VOP bloggen som förklarar mer!

Genom att förstå ”varför” så blir det lättare att göra förändringar och fortsätta vidare…

Olika teman från VOPs Nyhetsbrev
Ämnen som berör livet som viktopererad
Enkla förklaringar som gör en stor skillnad

Lyssna, lär om och gör inte samma misstag igen!

Det går inte att banta bort en ny viktuppgång…

När känslor tar över och styr vad du äter…

När tiden går och nya vanor faller i glömska…

Vad gör du när du stöter på hinder…

Städa upp och starta året med något nytt!