VOP bloggen

VOP bloggen för att veta lite mer!

Genom att förstå ”Varför” så blir det lättare att göra förändringar

Olika teman från VOPs Nyhetbrev
Ämnen som berör livet som viktopererad
Enkla förklaringar som gör en stor skillnad

Det går inte att banta bort en ny viktuppgång…

När känslor tar över och styr vad du äter…

När tiden går och nya vanor faller i glömska…