För operativa enheter

VOP, länken mellan den operativa enheten och allmänna vården

VOP tar vid när era patienter lämnar er!

Tjugo procent av de som genomgår en obesitaskirurgi stöter på problem som ny viktuppgång, fortsatt sötsug, känsloätande eller återfall till gammalt ätbeteende och osunda kostvanor.

På grund av bristande eftervård söker sig överviktsopererade personer ofta tillbaka till sin operativa enhet där det kan vara svårt att tillgodose deras nya förfrågan om hjälp. Detta leder ofta till förvirring eller upplevelsen av att inte bli hörd.

VOP erbjuder professionellt support även många år efter ingreppet

VOPs inriktning är att hjälpa denna målgrupp och fungerar som länk mellan den operativa enheten och den allmänna vården. Ett professionellt stöd i form olika verktyg online som vägledande program inspirerande kurser med olika teman och Back-on Track program.

Övervikt och obesitet är ett komplext problem där man behöver arbeta ur ett bredare perspektiv än bara med maten och därför har jag byggt upp en KBT- inriktad arbetsmetod, VOP-metoden som stöd i alla mina program och onlinekurser.

VOP Institutet online ger svar på frågor, effektiva verktyg och personlig vägledning

VOPs interaktiva kurser och program har fokus på problemlösning och inspirerar till förändring. Ett lätt sätt att lära och vägleder genom förändringsprocessen med hjälp av videos, inspirerande övningar och smarta tips och råd.

Ett professionellt stöd anpassat till den viktsopererade personens förutsättningar och nya behov. Att vara aktivt deltagande i  förändringsarbete ökar motivationen och förstärker självförtroendet, två viktiga faktorer för att uppnå en hållbar beteendeförändring.

VOP institutet online, ett extra stöd för era patienter

Min motivationen är att vägleda överviktsopererade personer till att lyckas och uppnå realistiska och tillfredställande vikt- och hälsomål hur krokig vägen dit än må vara. Känns det viktigt för er verksamhet att kunna erbjuda ett fortsatt stöd till era patienter? Då är jag säker på att vi kan hjälpa varandra i det arbetet.

Kontakta mig gärna så berättar jag hur?

Tina Gloaguen

Kost & hälsopedagog – Kost & ätbeteende
VOP viktopererad.se
VOP Institutet

Tina Gloaguen

Kost & hälsopedagog- Mat & ätbeteende
Grundare till VOP viktopererad.se
VOP institutet


Min Bakgrund

Svensk mikrobiolog i grunden och dietistutbildning i Frankrike med inriktning friskvård och överviktsproblematik i samarbete med privata vården. Efter 28 år i Frankrike öppnar jag en hälsomottagning i Sverige år 2000.

Medverkar i uppbyggnad av klinik för obesitaskirurgi i Stockholm 2007. En spännande resa som för mig in i de överviktsopererades värld. Inser utmaningarna efter en överviktskirurgi och svårigheter med att få stöd på lång sikt och utvecklar VOP viktopererad.se och VOP institutet, VOPs kunskapsplattform online.

Mitt fokus är att hjälpa människor att bättre förstå orsakerna bakom sina viktproblem och att vägleda dem till en hälsosammare relation till mat och bättre vikthälsa. Med över 25 års erfarenhet av viktproblemens komplexitet har jag byggt upp en KBT-inriktad arbetsmetod, VOP- metoden  som är basen i mitt arbete idag.


Direktkontakt:
Mobil 070-492 39 89