VOP-metoden för varaktig förändring

VOP-metoden ser helheten!

Dina tankar, ätbeteenden och vanor hänger ihop!

VOP-metoden är ett KBT-inriktat arbetssätt där jag arbetar med förändringar ur ett bredare perspektiv med hänsyn till alla viktiga faktorer som påverkar dina vanor. Det handlar inte bara om mat, vikt och levnadsvanor utan även hur dina tankar och känslor styr ditt ätande.

VOP metoden hjälper dig med att få en bättre förståelse för vad som en dag banade vägen till din övervikt och förklarar samtidigt hur du sätter punkt på din gamla vikthistoria så att du blir fri att fortsätta vidare i ditt liv som viktsopererad.

VOP metoden tar hänsyn till dina förutsättningar och med hjälp av konkreta verktyg, inspiration och personlig vägledning för jag dig fram på den krokiga vägen som en viktoperation innebär. En spännande upptäcktsresa med dig själv som copilot!

VOP-metoden hjälper dig med att:

  • förstå orsakerna bakom din viktuppgång
  • välja rätt, äta rätt och vid rätt tidpunkt
  • anpassa dina nya matvanor till din vardag
  • hantera stress och hitta en balans i livet
  • ändra dina tankemönster och hitta lösningar

VOP metoden ger dig både verktyg och bruksanvisningar som förklarar hur du gör!

VOP metoden är basen jag utgår ifrån i alla mina digitala kurser och program! 

VOP online som tar dig vidare framåt!


VOP Institutet

Coachande kurser och program online som förklarar hur du kan få ut det bästa av din viktoperation. Professionell vägledning hem till dig när du behöver den som bäst! Här får du svar på dina frågor, inspiration för att ta dig vidare framåt och du lär dig hur du kan ta dig förbi vanliga hinder som kan uppstå på vägen.

VOP Kurser & Program


Välkommen till VOP
Tina Gloaguen

Kost & hälsopedagog- Mat & ätbeteende
Grundare till VOP & VOP Institutet online