VOP-metoden för varaktig förändring

VOP-metoden

Ändra beteende och fokusera rätt för en hållbar förändring

VOP-metoden är ett KBT-inriktat arbetssätt där vi arbetar med förändringar ur ett bredare perspektiv och tar hänsyn till alla viktiga faktorer som påverkar ditt liv. Det handlar inte bara om mat, vikt och levnadsvanor utan även hur dina tankar och känslor styr ditt ätande.

Metoden hjälper dig att få en bättre förståelse för vad som en dag har lett dig till din övervikt och hur du kan sätta punkt på din gamla vikthistoria så att du inte för den vidare med dig in i ditt liv som överviktsopererad.

Tillsammans bygger vi upp din personlig handlingsplan baserat på dina förutsättningar och med hjälp av konkreta verktyg, inspiration och personlig vägledning för jag dig fram till dina mål. En spännande upptäcktsresa med dig själv som copilot!

VOP-metoden hjälper dig att:

  • förstå orsakerna bakom din viktuppgång
  • välja rätt, äta rätt och vid rätt tidpunkt
  • anpassa dina nya matvanor till din vardag
  • hantera stress och hitta en balans i livet
  • rensa ur gamla bantningstänk och ovanor
  • konsten att njuta av mat utan dåligt samvete

VOP-metoden ger dig de rätta verktygen och en bruksanvisning för att  lyckas!

Alla mina kurser, program och digitala stödverktyg baserar sig på VOP-metoden

VOP timkort,
En flexibel lösning för dig

Eftersom ditt program läggs upp efter dina personliga behov och förutsättningar så erbjuder vi en flexibel lösning med timkort. En tidsuppskattning för ditt personliga program görs vid första möte.

Våra timkort

  • 90 min, 3 eller 6 tim
  • giltighetstid 6 månader
  • degressiv timkostnad
  • Konsultationer 30 eller 45 min

VOP mottagning online

Mer om mottagning och boka tid här

VOP mottagning online med Zoom
Skype eller Telefon

Timkort och priser

Timkort och priser

Låt maten bli en glädje i livet,
inte en fiende!

Tina Gloaguen
Kost- och hälsopedagog
Mat och ätbeteende

Kontakt med Tina


VOP Institutet onlinekurser