VOP-metoden för varaktig förändring

VOP-metoden

Ändra beteende och fokusera rätt för en hållbar förändring

VOP-metoden är ett KBT-inriktat arbetssätt där vi arbetar med förändringar ur ett bredare perspektiv och tar hänsyn till alla viktiga faktorer som påverkar ditt liv. Det handlar inte bara om mat, vikt och levnadsvanor utan även hur dina tankar och känslor styr ditt ätande.

Metoden hjälper dig att få en bättre förståelse för vad som en dag har lett dig till din övervikt och hur du kan sätta punkt på din gamla vikthistoria så att du inte för den vidare med dig in i ditt liv som överviktsopererad.

Tillsammans bygger vi upp din personlig handlingsplan baserat på dina förutsättningar och med konkreta verktyg, inspiration och professionell ledsagning för vi dig fram till dina mål. En spännande upptäcktsresa med dig själv som copilot!

VOP-metoden hjälper dig att:

  • förstå orsakerna bakom din viktuppgång
  • välja rätt, äta rätt och vid rätt tidpunkt
  • anpassa dina nya matvanor till din vardag
  • hantera stress och hitta en balans i livet
  • rensa ur gamla bantningstänk och ovanor
  • konsten att njuta av mat utan dåligt samvete

VOP-metoden ger dig de rätta verktygen och bruksanvisningen för att  lyckas!

Alla våra program och digitala stödverktyg baserar sig på VOP-metoden

 

Jag vill boka tid för ett möte

Konsultationer på VOP:s center i centrala Stockholm
eller per skype/telefon för boende i övriga delar i Sverige.

 

Hur mycket tid du vill ge dig?

Vi ger dig professionell vägledningen och praktiska verktyg som anpassas till dina förutsättningar och behov.

Välj ett timkort!
3 tim – 5 tim – 10 tim

Priser


Jag vill boka tid för ett möte

Konsultationer på VOP:s center i centrala Stockholm
eller per skype/telefon för boende i övriga delar i Sverige.


VOP Institutet onlinekurser