VOP-metoden för varaktig förändring

VOP-metoden

Ändra beteende och fokusera rätt för en hållbar förändring

VOP-metoden är ett nytt arbetssätt med inspiration från matlandet Frankrike. Här arbetar vi med förändringar ur ett bredare perspektiv och tar hänsyn till alla viktiga faktorer som påverkar ditt liv, då inte bara mat, vikt och levnadsvanor men även hur dina tankar och känslor styr ditt beteende och hur din omgivning påverkar dig.

Metoden hjälper dig att få en bättre förståelse för vad som en dag har lett dig till din övervikt och hur du kan sätta punkt på din gamla vikthistoria så att du inte för den med dig in i ditt nya liv som överviktsopererad.

Tillsammans bygger vi upp din personlig handlingsplan baserat på dina förutsättningar och med konkreta verktyg, inspiration och professionell ledsagning leder vi dig fram till dina mål. En spännande upptäcktsresa med dig själv som copilot!

VOP-metoden hjälper dig att:

  • förstå varför du har går upp i vikt eller äter fel
  • välja rätt och äta rätt sak vid rätt tidpunkt
  • anpassa dina nya matvanor till att bli hållbara i din vardag
  • hantera stress och hitta en livsbalans som får dig att må bra
  • rensa ur gamla bantningstänk och efterhängsna ovanor
  • konsten att njuta av mat utan att få dåligt samvete

VOP-metoden ger dig de rätta verktygen och bruksanvisningen för att  lyckas!

Alla våra program och digitala stödverktyg baserar sig på VOP-metoden

 

Jag vill boka tid för ett möte

Konsultationer på VOP:s center i centrala Stockholm
eller per skype/telefon för boende i övriga delar i Sverige.

Hur mycket tid du vill ge dig?

Vi ger dig professionell vägledningen och praktiska verktyg som anpassas till dina förutsättningar och behov.

Välj ett timkort!
3 tim – 5 tim – 10 tim

Priser


Jag vill boka tid för ett möte

Konsultationer på VOP:s center i centrala Stockholm
eller per skype/telefon för boende i övriga delar i Sverige.


VOP Institutet onlinekurser