Handla säkert hos VOP


Så här enkelt handlar du på VOP- Skandiet

Varukorgen: I Webshopen;s vänstra hörn finns en rullgardin med klassering av varorna som är till försäljning. Trycker du på ”alla” så kommer alla produkter att presenteras. Lägg till en Produkt i varukorgen genom att ange antalet av varan som du önskar beställa i vita rutan i textraden under bilden.

 Ångrar du din beställning så tryck på ”Annullera order”.
Vill du komma vidare till betalning klickar du på ”Till kassan” knappen.

 

Registrering: Fylla i all information om faktura/hemadress . Önskar du få din beställning skickat till en annan adress än din hemadress så fyller du även i höger fällt för önskad leveransadress.

Du kan även skicka ett meddelande vid behov i vita fältet under de personliga uppgifterna.
Längst ner på sidan får du en resumé av din beställning och högst upp till höger anges totalpris på beställningen inkl moms utan fraktkostnad.

> Ångrar du din beställning så tryck på ”Annullera order”
> Genom att trycka på ”Skicka Order” godkänner du din beställning som nu behandlas.

Bekräftelse av beställning: Skriv ut en bekräftelse på din beställning.  Efter leverans av din beställning skickas ett meddelande med ett kolinummer för att du ska kunna följa paketets gång till uthämtning vid närmaste hämtningsställe till din bostad.

Läs om våra Allmänna villkor för shopen
Läs om att du handlar säkert hos VOP


 

Spåra ditt paket:

Inom Sverige: Beställningar inom Sverige sker med DB Schenker PRIVPAK. Ditt paket kommer till närmaste hämtningställe till din bostad eller leveransadress som du har angett vid beställning. Vid leverans av paketet får du en skriftlig bekräftelse med kollinummer.
Spåra ditt paket här: www.schenker.se

Andra länder: Beställningar till andra länder sker med Posten. Ditt paket kommer till närmaste hämtningställe till din bostad eller leveransadress som du har angett vid beställning. Vid leverans av paketet får du en skriftlig bekräftelse med kollinummer.
Spåra ditt paket här: www.posten.se


 

Företaget: Skandiet AB
Org. nr: 556579-9805
Hemsida: www.skandiet.se och www.viktopererad.se
Postadress: Jungfrugatan 54, SE-114 44 Stockholm
Besöksadress: Vasaparkens Läkarmottagning, Hälsingegatan 2, SE-113 23 Stockholm
Verksamhet: Tjänster relaterade till behandling av överviktiga och försäljning av informationsmaterial samt produkter för viktnedgång

Skandiet uppfyller samtliga 20 punkter som ställs på en säker och trygg e-handel.

1. Företagets uppgifter

Skandiet AB:s hemsida www.viktopererad.se innehåller information om Skandiet AB och på hemsidan redogörs för företagets namn, adress och besöksadress samt organisationsnummer och övriga kontaktuppgifter.
.
2. Kontaktuppgifter

Kunden kan alltid hitta information om öppettider, e-postadress, kontaktformulär samt telefonnummer.

3. Snabb support och återkoppling

Kunden kan, om den så önskar, alltid kontakta Skandiet AB vid reklamation, ångerrätt eller annat köp relaterat ärende. Rådgivning och support på samtliga produkter ges. Frågor besvaras inom 48 vardagstimmar. Vidare dröjsmål meddelas omgående anledning.

4. Villkor

De villkor som gäller för handel finns lättillgängliga på hemsidan. Rutiner för reklamations- och ångerrätts finns beskrivna. Beskrivning av hur eventuella transportskador ska hanteras finns angivet.

5. Rekommendationer från konsumentmyndigheten

Skandiet följer eventuella råd, utslag eller rekommendationer från följande instanser:
www.konsumentverket.se
www.arn.se

6. Försäljning till underåriga

Skandiet idkar inte försäljning till personer under 18 år. Skandiet följer de villkor som ställs av respektive kreditbolag, dock med reservation vid försäljning till personer som erhållit målsmans tillstånd.

7. Produktinformation

Skandiet beskriver tydligt produktens samtliga egenskaper innan köp. Produktens pris framgår tydligt och eventuell moms redovisas.

8. Priser

Pris redovisas alltid inklusive kostnader och avgifter kopplade till produkten. Frakter eller andra kostnader som inte är produktrelaterade redovisas separat. Skandiets angivna priser gäller.

9. Övriga kostnader

Samtliga kostnader för köpet redovisas tydligt innan bindande köp.

10. Leveranstider

Skandiet redovisar leveranstiderna tydligt i villkoren. Om leveranstiden ändras meddelas kunden om detta utan dröjsmål. Produkter levereras senast 10 dagar från orderdatum. Vid överskridande av 30 dagar äger kunden rätten att häva köpet enligt konsumentköplagen.

11. Utnyttjande av ångerrätten

Skandiet följer de lagar och förordningar som gäller vid ångerrätt, såsom distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen börjar löpa när du tagit emot produkten. Du har rätt att inom fristen på 14 dagar skicka tillbaka produkten och få pengarna tillbaka.

Vad avser proteinprodukterna Skandiform är dessa klassificerade som livsmedel och då gäller inte ångerrätten enligt lag.

12. Kreditering/återbetalning

Ett köp som hävs senast innan den dag ångerrätten utgått återbetalas alltid. Kunden erhåller ej återbetalning av frakt. Kunden betalar själv returfrakten. Återbetalning sker inom 30 dagar efter Skandiet mottagit en retur.

13. Garantier

Då proteinprodukterna har hållbarhetsdatum sträcker sig inte Skandiets garanti längre än till sista hållbarhetsdatumet. Detta datum framgår på produkterna. För övriga produkter är garantitiden ett år.

14. Reklamationer

Skandiet följer de lagar gällande den allmänna reklamationsrätten. Reklamationshanteringen framgår tydligt av de allmänna villkoren.

15. Leveransskada

Vid eventuella transportskador följer Skandiet de generella regler som ställs.

16. Kostnader för returer

Skandiet tillämpar de generella rekommendationer för returkostnader. Vid reklamation betalar Skandiet returkostnaderna.

17. Konsumentriktad marknadsföring

Skandiets marknadsföring är tydlig, utan missvisande budskap, obegriplig sammansättning eller otydliga erbjudanden. Skandiet följer de rekommendationer som ställs för: nyhetsutskick, e-postreklam, annonsering på hemsidan samt i övrig media.

18. Vidarebefordring av personuppgifter

Skandiet följer gällande lagstiftning (personuppgiftslagen, SFS 1998:204) vad avser personuppgifter. Skandiet kan komma att använda uppgifterna för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om olika nya tjänster och produkter. Den som inte vill ta emot erbjudanden kan kontakta Skandiet och begära s.k. reklamspärr. Skandiet kommer att vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiet.

Enligt personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. En sådan begäran samt begäran om att få s.k. reklamspärr framställs skriftligen till Skandiet. Begäran om att erhålla reklamspärr kan även ske per telefon till Skandiet.

19. Vidarebefordring av personuppgifter

Skandiet anlitar i viss utsträckning underleverantörer för att utföra vissa tjänster. Dessa kommer endast att få tillgång till personuppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete.

20. Säker betalning

I det fall överföring av personuppgifter görs till kreditbolag sker detta skyddat/krypterat i enlighet med PCI DSS. Överföringen mellan Skandiet och kreditbolaget är krypterad med SSL eller liknande krypteringsstyrka.